NASZE

SPOTKANIA

nasze

KAMPANIE

WARSZAWA, ul. Foksal 3/5

Warszawa ul. Foksal 3/5


Warszawa ul. Foksal 3/5

Ceremonia światła i dźwięku  18.11. 2018  g.18.00-20.30

Wezwanie orła białęgo - spotkanie Wyznawców Dobra 11.11 2018 g.11.00- 19.00

Inicjacja kryształu duszy - seminarium METAFILOZOFII  17.11. 2018 g. 11.00-19.00