RESPICJUM

Respicjum jest miejscem istniejącym dotychczas w wymiarze duchowym - a od roku 2022 zamanifestuje się  jako realne miejsce na Ziemi. RESPICJUM stanowi portal przejścia ze świata materialnego do subtelnych wymiarów istnienia - bez długiej podróży wraz z przewodnikiem czyli bez możliwości pobłądzenia w "zaświatach". Na planie fizycznym będzie to miejsce podobne do uzdrowiska dla osób z blokadami sił życiowych objawiającymi się jako choroby terminalne, depresje, stany powypadkowe czy bliskie końca egzystencji. W RESPICJUM każdym pacjentem zajmuje się podwójna ekipa terapeutów: ludzka i "anielska" - tak samo proces uzdrawiania odbywa się wielopoziomowo i dlatego nie ma potrzeby stosowania inwazyjnych środków chemicznych ani operacyjnych gdyż wszystkie zabiegi odbywają się fantomowo przy użyciu narzędzi krystalicznych i substancji naturalnych. Każdy pacjent jako BYT DUCHOWY jest traktowany z należytym szacunkiem i jest nauczany zasad wiecznego istnienia jako Świetlista Istota. Podczas przeprowadzenia duszy asystuje mu osoba fizyczna oraz przewodnik duszy witający w obszarach bezcielesnych - zatem przejście odbywa się całkowicie bezstresowo i naturalnie jak zejście na ląd z pokładu statku po długiej i trudnej podróży morskiej. Ciało na Ziemi zostanie spopielone i ulegnie całkowitej naturalizacji przez połączenie z korzeniami sadzonki wybranego wcześniej drzewa posadzonego w Zielonym Ogrodzie Pamięci dawniej zwanym cmentarzem. Rodzina może brać czynny udział we wszystkich czynnościach zyskując wiedzę i doświadczenie przed własną ceremonią ostatecznego przejścia w wyższy wymiar. Każdy wie po co tu jest i w jakim stopniu wypełnił swoje zadanie na Ziemi a skarby jakie zabiera mają wieczną wartość w realiach światów duchowych, do których powracamy bez konieczności ponownego wcielania się - a jeśli tak wybierzemy to już na własnych dobrych warunkach.

Wezwanie orła białęgo - spotkanie Wyznawców Dobra 11.11 2018 g.11.00- 19.00

Inicjacja kryształu duszy - seminarium METAFILOZOFII  17.11. 2018 g. 11.00-19.00

Ceremonia światła i dźwięku  18.11. 2018  g.18.00-20.30