GNOSTYCZNY  INSTYTUT  EZOTERYCZNY

          imienia Jerzego Prokopiuka 

          imienia Jerzego Prokopiuka 

           imienia  Jerzego Prokopiuka 

POWSTAŁ W POLSKIM TOWARZYSTWIE PSYCHOTRONICZNYM

Opowieść Jerzego Prokopiuka o swoim życiu, poszukiwaniach duchowych i odkrywaniu MĄDROŚCI...

Wkrótce dostęp do wykładów będzie dostępny jedynie po otrzymaniu karty klubowej dla członków wspierających INSTYTUT Jerzego Prokopiuka.

Zapraszamy do współtworzenia i rozwoju GNOSTYCZNEGO INSTYTUTU EZOTERYCZNEGO im. Jerzego Prokopiuka

May 04, 2017

GNOSTYCZNY INSTYTUT EZOTERYCZNY jest ukoronowaniem dzieła życia Jerzego Prokopiuka i jego wielkim MARZENIEM. Instytut jest zaproszeniem wszystkich przyjaciół, bliskich, zwolenników, uczniów Jerzego oraz  poszukiwaczy duchowej prawdy do wymiany poglądów, gromadzenia Wiedzy i MĄDROŚCI celem zachowania i przekazania następnym pokoleniom tego, co najważniejsze... kluczy do tajemnicy boskiej wielkości człowieka.

Please reload

foto: Sebastian Minor

Otwarty kurs GNOZY

Czym jest GNOZA, MISTYKA I MAGIA ?

Różokrzyż, Templariusze i tajne stowarzyszenia...

Filozofia wolności Rudolfa Steinera, wprowadzenie do ANTROPOZOFII

Antropozofia jest badaniem świata duchowego metodami naukowymi oraz poprzez własne doświadczenie...

Społeczność chrześcijan, pedagogika Steinerowska, eurytmia, architektura, sztuka i inne kierunki antropozofii...

Obraz Boga w antropozofii, duchowa hierarchia, przejawy doświadczenia kontaktu z Wyższym JA.

DEMONOZOFIA: przedstawienie i rozpoznawanie głównych rodzajów istot demonicznych.

Jak zbudowany jest człowiek i jego ciała subtelne oraz jak działa 12 zmysłów...

Dokładne omówienie wszystkich dwunastu zmysłów w Antropozoficznym rozumieniu naszej wrażliwości...

Ciało astralne, struktura i opis czakr, funkcja i znaczenie snów...

Jaźń człowieka, połączenie z DUCHEM przez bezinteresowne dobro i dążenie do PRAWDY absolutnej...

Cztery formy poznania: materialnego, imaginatywnego, inspiratywnego i intuicyjnego...

Czym jest nasze prawdziwe jestestwo?
Kolejne poziomy naszego świadomego JA...

Samoświadomość wyłania się ze świadomości na bazie rozwiniętej duchowości...

Znajomość trzech poziomów duszy ludzkiej ujawniających się w siedmioletnich etapach rozwoju człowieka...

Dusza doznaniowa - odczucie kształtowania się własnego JA - między sercem a rozumem...

Wiedza o systemie, znaczeniu i aktywizacji czakr...

Apogeum życia w trakcie rozwoju inteligencji i uczuciowości w rozsądkowym pojmowaniu świata.

Dusza SAMOŚWIADOMA, analiza samego siebie i powrót do Wyższego JA...

O DUCHU...
Czy człowiek jest triadą: ciało, dusza i duch? Czy jest tylko inteligencją mózgu w ciele fizycznym?

Patologie duszy...
Nie może być rozwoju duchowego bez zdrowia psychicznego...

Patologie duszy doznaniowej... Zatrzymanie się na etapie prymitywnego dążenia do zadowolenia.

Problemy w rozwoju duszy intelektualno- uczuciowej... Czasy obecne piętnują nas wszelkimi patologiami...

Schorzenia duszy samoświadomej... Dotarcie do prawdy duchowej jest efektem dobrze wykonanej wcześniej pracy...

Wprowadzenie do FILOZOFII WOLNOŚCI