GNOSTYCZNY  INSTYTUT  EZOTERYCZNY

          imienia Jerzego Prokopiuka 

          imienia Jerzego Prokopiuka 

           imienia  Jerzego Prokopiuka 

POWSTAŁ W POLSKIM TOWARZYSTWIE PSYCHOTRONICZNYM

Opowieść Jerzego Prokopiuka o swoim życiu, poszukiwaniach duchowych i odkrywaniu MĄDROŚCI...

Wkrótce dostęp do wykładów będzie dostępny jedynie po otrzymaniu karty klubowej dla członków wspierających INSTYTUT Jerzego Prokopiuka.

Zapraszamy do współtworzenia i rozwoju GNOSTYCZNEGO INSTYTUTU EZOTERYCZNEGO im. Jerzego Prokopiuka

May 04, 2017

GNOSTYCZNY INSTYTUT EZOTERYCZNY jest ukoronowaniem dzieła życia Jerzego Prokopiuka i jego wielkim MARZENIEM. Instytut jest zaproszeniem wszystkich przyjaciół, bliskich, zwolenników, uczniów Jerzego oraz  poszukiwaczy duchowej prawdy do wymiany poglądów, gromadzenia Wiedzy i MĄDROŚCI celem zachowania i przekazania następnym pokoleniom tego, co najważniejsze... kluczy do tajemnicy boskiej wielkości człowieka.

Please reload

foto: Sebastian Minor

Otwarty kurs GNOZY

Czym jest GNOZA, MISTYKA I MAGIA ?

Różokrzyż, Templariusze i tajne stowarzyszenia...

Filozofia wolności Rudolfa Steinera, wprowadzenie do ANTROPOZOFII

Antropozofia jest badaniem świata duchowego metodami naukowymi oraz poprzez własne doświadczenie...

Społeczność chrześcijan, pedagogika Steinerowska, eurytmia, architektura, sztuka i inne kierunki antropozofii...

Obraz Boga w antropozofii, duchowa hierarchia, przejawy doświadczenia kontaktu z Wyższym JA.

DEMONOZOFIA: przedstawienie i rozpoznawanie głównych rodzajów istot demonicznych.

Jak zbudowany jest człowiek i jego ciała subtelne oraz jak działa 12 zmysłów...

Dokładne omówienie wszystkich dwunastu zmysłów w Antropozoficznym rozumieniu naszej wrażliwości...

Ciało astralne, struktura i opis czakr, funkcja i znaczenie snów...

Jaźń człowieka, połączenie z DUCHEM przez bezinteresowne dobro i dążenie do PRAWDY absolutnej...

Cztery formy poznania: materialnego, imaginatywnego, inspiratywnego i intuicyjnego...

Czym jest nasze prawdziwe jestestwo?
Kolejne poziomy naszego świadomego JA...

Samoświadomość wyłania się ze świadomości na bazie rozwiniętej duchowości...

Znajomość trzech poziomów duszy ludzkiej ujawniających się w siedmioletnich etapach rozwoju człowieka...

Dusza doznaniowa - odczucie kształtowania się własnego JA - między sercem a rozumem...

Wiedza o systemie, znaczeniu i aktywizacji czakr...

Apogeum życia w trakcie rozwoju inteligencji i uczuciowości w rozsądkowym pojmowaniu świata.

Dusza SAMOŚWIADOMA, analiza samego siebie i powrót do Wyższego JA...

O DUCHU...
Czy człowiek jest triadą: ciało, dusza i duch? Czy jest tylko inteligencją mózgu w ciele fizycznym?

Patologie duszy...
Nie może być rozwoju duchowego bez zdrowia psychicznego...

Patologie duszy doznaniowej... Zatrzymanie się na etapie prymitywnego dążenia do zadowolenia.

Problemy w rozwoju duszy intelektualno- uczuciowej... Czasy obecne piętnują nas wszelkimi patologiami...

Schorzenia duszy samoświadomej... Dotarcie do prawdy duchowej jest efektem dobrze wykonanej wcześniej pracy...

Wprowadzenie do FILOZOFII WOLNOŚCI

FILOZOFIA WOLNOŚCI

FILOZOFIA WOLNOŚCI

FILOZOFIA WOLNOŚCI
Wyszukaj film...
Kategorie
Kategorie
customOption_16
Wprowadzenie do filozofii wolności

Wprowadzenie do filozofii wolności

$
25:11